Vanaf vandaag zijn de tarieven voor 2024 ingevoerd in de reserveringssystemen van het CBR. Hierdoor is het mogelijk om nu al examens voor het komende jaar te plannen. Hier zijn de tarieven voor 2024:

  • Theorie-examen motor (A), auto (B), bromfiets/brommobiel (AM): €48,00 (huidig tarief €41,00).
  • Praktijkexamen auto (B, BE): €136,50 (huidig tarief €125,75).
  • Praktijkexamen vrachtauto (C, C1, CE, C1E) en bus (D, D1, DE, D1E): €261,55 (huidig tarief €244,45).
  • Gezondheidsverklaring medische beoordeling: €44,50 (huidig tarief €41,00).

De tarieven voor particuliere examens stijgen met 8,5 procent, terwijl beroepsexamens (CCV) met 7 procent worden verhoogd. Deze stijging is in lijn met de gemiddelde stijging van de consumentenprijsindex tussen augustus 2022 en juli 2023. Voor particuliere theorie-examens geldt in 2024 een toeslag van €3,50, bedoeld om de opgelopen kosten voor fraudebeheersing te dekken. Het CBR hanteert tarieven die kostendekkend zijn en zonder winstoogmerk worden vastgesteld.

Opmerkelijk is dat de tarieven voor professionele examenproducten, in overeenstemming met het advies van de Centrale Gebruikersraad, met 7,0% worden verhoogd in plaats van de oorspronkelijke 8,5%. Deze aanpassing is een reactie op de mildere recessie die de transport- en logistieke sector de afgelopen kwartalen heeft ervaren, waardoor de kostenstijging niet volledig aan de afnemers kan worden doorberekend. Het CBR erkent de cruciale maatschappelijke en economische rol van deze sector.

De tariefstijgingen zijn mede ingegeven door de toenemende kosten voor het bestrijden van fraude en het beveiligen van de vragenbanken. De toeslag van €3,50 voor particuliere theorie-examens is bedoeld om een deel van deze extra kosten te dekken. Maatregelen zoals de aanschaf van handscanners, de inzet van extra beveiligers, nieuwe ID-scanners en cybersecurity-initiatieven dragen bij aan een betere bescherming van de vragenbanken tegen fraude.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/tarieven-examens-2024-bekend-reserveren-mogelijk.htm

This post is also available in: Engels